EngmanBild-logo
Hem
Digital kopiering
Fotograf Michael Engman
Reportage

Porträtt

Produkter/
Reklam


Miljöer

Natur

Bröllop/
Barn/Familj


Konst

Bildhanteringen sker helt digitalt.

Idag tror många att den digitala bilden är klar när den lämnar kameran. Riktigt så enkelt är det inte om man ska ha en professionell bild som ska användas i ett bestämt syfte. Även den digitala bilden behöver "kopieras". Begreppet "kopiering" lever krav från den analoga tiden då bilderna kopierades från negativ film till papper.

Dagens moderna proffs-systemkameror fotar i ett format som kallas för rå-format. När rå-filen flyttas till datorn behöver den tas om hand. Den digitala bilden "kopieras" i ett råfilsprogram (RAW-converter) och i ett bildbehandlingsprogram, t ex Photoshop. Det fotografen gör är bl a att justera färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast. Bildbehandling kan t ex innebära att beskära bilden till önskat format. Bilden anpassas också till önskat användningsområde: webb, magasinstryck, dagstidning etc.

Hela kedjan av bildhantering innefattar:

 1. Bildintag:
  • bildimport av minneskort från kamera till dator
  • metadata (datauppgifter om fotograf etc)
  • taggning (sortering av innehåll i bilden)
 2. Urval av bilder
 3. Bildkopiering:
  • råkonvertering
  • borttagning av damm, repor och moaré
  • färgbalans
  • vit− och svartpunkt
  • kontrast
  • skärpning
 4. Bildbehandling och ev retusch.
 5. Leverans (anpassning av bild till kundens användningsområde)
 6. Arkivering