EngmanBild-logo
Hem
Tjänster - Filmning
Fotograf Michael Engman
Reportage

Porträtt

Produkter/
Reklam


Miljöer

Natur

Bröllop/
Barn/Familj


Konst
Skuleskogen

Engman Bild har även möjlighet att utföra filmning vid behov.
Med dagens nya teknik utförs filmning med samma utrustning som används för fotografering.

Filmen levereras i råformat.
Klippning och redigering ingår ej i grundutförandet.