EngmanBild-logo
Hem
Tjänster - Reportage/Redaktionellt
Fotograf Michael Engman
Reportage

Porträtt

Produkter/
Reklam


Miljöer

Natur

Bröllop/
Barn/Familj


Konst
Skuleskogen

Engman Bild gör redaktionella uppdrag för tidningar och tidskrifter.
Det kan vara alltifrån ett porträtt på en lokal kändis till ett annonsblad eller ett långt bildreportage tillsammans med en skrivande journalist.

Alltid med ambitionen att bilden som levereras ska vara av hög kvalitet och med rätt vinkel anpassade för det redaktionella syftet.

All fotografering sker med professionell utrustning.
Bilderna levereras i önskat format.
T ex högupplösta TIF-filer eller JPG-anpassade för webbpublicering.
Även CMYK:ade bilder kan levereras med anpassad tryckprofil.

Michael har även erfarenhet av att jobba i team för produktion av böcker, där formgivare, författare och fotograf arbetar tllsammans mot ett gemensamt mål.