EngmanBild-logo
Hem
Upphovsrätt
Fotograf Michael Engman
Reportage

Porträtt

Produkter/
Reklam


Miljöer

Natur

Bröllop/
Barn/Familj


Konst

Upphovsrätten till fotografier är skyddad i lagen om upphovsrätt (1960:729).

Upphovsrätten innebär att fotografen har ensamrätt till sina fotografiska verk i samma stund som de har skapats. Ensamrätten innebär att det enbart är fotografen som har rätt att sprida, göra exemplar av, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten.

Ensamrätten innebär att alla andra som vill använda ett fotografiskt verk måste ha tillstånd från fotografen. Den ideella upphovsrätten innebär att fotografens namn alltid ska anges i samband med sitt fotografiska verk såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt.

En uppdragsgivare eller beställare tar inte över rättigheterna från fotografen. De måste alltid komma överens med fotografen om hur fotografierna får användas!

Annat viktigt att känna till om fotografering:

Läs mer http://www.sfoto.se/bilder-och-upphovsratt

 

Källa: Svenska Fotografernas Förbund